Emlak

BU ALANLARDA YATIRIMLARA DİKKAT

Türkiye'nin en riskli konut alanları belli oldu

Türkiye'nin 1 milyon 700 binden fazla kişinin yaşadığı 11 bin 971 hektarlık bölümü, riskli alan ilan edildi.

Türkiye'nin en riskli konut alanları belli oldu

Türkiye'nin 11 bin 971 hektarı riskli alan ilan edildi. Türkiye'nin 1 milyon 700 binden fazla kişinin yaşadığı 11 bin 971 hektarlık bölümü, riskli alan ilan edildi. 350 bin 120 konut ve 52 bin 210 iş yeri dahil toplam 123 bin 106 bina, "riskli yapı" olarak belirlendi

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında son 10 ayda 187 yerde, 1 milyon 718 bin 415 kişinin yaşadığı 11 bin 971 hektarlık bölüm, "riskli alan" ilan edildi.

Hükümetin 2017 Programı'nda yeni kentsel dönüşüm önlemlerine yer verildi.

Programda verilen bilgilere göre, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 2016 Ekim ayı itibarıyla 187 yerde, 1 milyon 718 bin 415 kişinin yaşadığı 11 bin 971 hektar alan, "riskli alan" olarak açıklandı. 54 üniversite, 10 kamu ortaklı şirket, 4 kamu kurumu, 2 sivil toplum kuruluşu, 452 tüzel kişi, 235 yapı denetim kuruluşu ve 48 yapı laboratuvarı olmak üzere toplam 805 kurum ile kuruluş riskli yapıları tespit etmek için lisanslandırıldı. Bu kurum ve kuruluşlarca 350 bin 120 konut ve 52 bin 210 iş yeri dahil 123 bin 106 bina, "riskli yapı" olarak tespit edildi.

Ayrıca 22 ilde 34 bin 485 hektarlık 62 rezerv yapı alanı da belirlendi.

Programda, sağlıksız yapılaşma, eskiyen yapı stoku, afet riskleri, hızlı nüfus artışı, değişen yaşam tarzı ve mekan tercihleriyle işlev ile değer kaybeden alanların oluşması, üretim ve hizmet alanlarının sıkışması gibi faktörler kentlerdeki yapıların ve alanların dönüşüm ihtiyacını artırdığı vurgulandı.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ HAZIRLAMA REHBERİ" OLUŞTURULACAK

Kentlerdeki afet riski taşıyan, eski değerini ve işlevini kaybeden, mekan kalitesi düşük yaşam alanlarının sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar dikkate alınarak yenilenmesi, daha dirençli hale getirilmesi, kentsel refahın yapı ve yaşam kalitesiyle birlikte yükseltilmesinin amaçlandığına yer verilen program kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamalarına yönelik stratejik önceliklendirme çalışmalarına da devam edilecek.

Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda, İçişleri ve Kalkınma bakanlıkları, TOKİ, Kalkınma Ajansları, Mahalli İdareler iş birliği ile pilot bir ilde Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlama çalışmaları tamamlanacak. Böylece "Ulusal Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi" nihai hale getirilecek. Yerel düzeyde yapılacak kentsel dönüşüm uygulamalarına ilişkin önceliklendirme kriterleri de geliştirilerek, yerel uygulamalara yönelik "Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Hazırlama Rehberi" oluşturulacak.

TERÖR MAĞDURU İLLERE DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ

Yaşanan terör saldırıları nedeniyle zarar görmüş illere ilişkin önlemlere de yer verilen programda, terör dolayısıyla kamu düzeni ve güvenliğinin, hayatın olağan akışını aksatacak veya durduracak seviyeye geldiği yerlerde, hasarlı ile yıkılmış yaşam alanlarının sosyal, ekonomik ve fiziki altyapısının yenilenmesine dönük ihtiyacın ortaya çıktığı belirtildi.

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde Kalkınma ve Maliye bakanlıklarının iş birliğiyle bu yerlerde, hasarlı ve yıkılmış yapılar ile zarar gören sosyal, ekonomik, fiziki alt yapıları yenilenecek.

Söz konusu illerde belirlenen pilot bölgelerde kentsel dönüşüm kapsamında öncelik sırası belirlenerek, uygulamaya ilişkin etaplar oluşturulacak. Böylece ivedi dönüşüm uygulamaları ile terör nedeniyle ortaya çıkmış acil barınma ihtiyacı da karşılanacak.

Ayrıca, hak sahipliği tespiti ile gayrimenkul değerlemesi yapılarak, buna uygun "Dönüşüm Stratejisi" hazırlanacak.17.11.2016